АЛМА ЛИБРЕ, осигурява висококачествени ьартиени изделия от 100% целулоза с максимална попивателна способност и препарати за чистене и дезинфенция от фирмата МАКСИ. Гамата е специализирана за професионалисти.
КОД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДИМСТВО ОПАКОВКА ПРОДУКТ РЕЗУЛТАТИ ДОЗИРОВКА ОЩЕ
40648Тоалетна хартия гофрирана "MAXI gofre" 8ца - 65 гр двупластовачисто тегло 57гр. - двупластова - 193 листа - перфорация през 10см. - дължина 19,3м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 8 рол.Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41308Тоалетна хартия гофрирана "MAXI gofre" 40ца - 65 гр двупластовачисто тегло 57гр. - двупластова - 193 листа - перфорация през 10см. - дължина 19,3м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 1 рол. Χ 40много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40687Тоалетна хартия "MAXI" 16ца - 85гр двупластова DECOчисто тегло 75гр. - двупластова - 204 листа - перфорация през 11см. - дължина 22,4м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 16 рол.Χ 3много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40909Тоалетна хартия гофрирана "MAXI gofre" 40ца - 85 гр двупластовачисто тегло 77гр. - двупластова - 230 листа - перфорация през 10см. - дължина 23м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41310Тоалетна хартия гладка "MAXI " 8ца -по 100 гр.двупластова чисто тегло 92гр. - двупластова - 270 листа - перфорация през 10см. - дължина 27м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 8 рол.Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40696Тоалетна хартия гладка "MAXI " 10ца -по 100 гр.ТРИпластова чисто тегло 92гр. - ТРИпластова - 200 листа - перфорация през 10см. - дължина 20м. - височина 9.8см. П100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 10 рол.Χ 7много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41322Тоалетна хартия гладка "САТИН " 40ца -по 115 гр.двупластова ПРОФЕСИОНАЛЕНчисто тегло 107гр. - двупластова - 400 листа - перфорация през 10см. - дължина 40м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40911Тоалетна хартия гладка "MAXI " 40ца -по 125 гр.двупластова SUPERчисто тегло 117гр. - двупластова - 350 листа - перфорация през 10см. - дължина 35м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40688Тоалетна хартия гладка "MAXI " 8ца -по 150 гр.двупластова чисто тегло 142гр. - двупластова - 382 листа - перфорация през 11см. - дължина 42м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 8 рол. Χ 6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41350Тоалетна хартия гладка "MAXI " 10ца -по 120 гр.ЧЕТИРИпластова SUPERчисто тегло 120гр. - ЧЕТИРИпластова - 190 листа - перфорация през 10см. - дължина 19м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 10 рол. Χ 7много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40697ВЕЛУРНА Тоалетна хартия MAXI 10ца -по 125 гр. гладка ТРИПЛАСТОВА100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 10 рол. Χ 7много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41338Тоалетна хартия гофрирана "MAXI gofre" 2 бр. - 85 гр двупластовачисто тегло 85гр. - ДВУпластова - 230 листа - перфорация през 10см. - дължина 23м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 24много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40676Тоалетна хартия гофрирана "MAXI gofre" 2 бр. - 150 гр двупластовачисто тегло 142гр. - ДВУпластова - 425 листа - дължина 42.5м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 24много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40607Тоалетна хартия гладка "MAXI " 12ца -по 170 гр.двупластова чисто тегло 162гр. - ДВУпластова - 485листа - перфорация през 10см. - дължина 48.5м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 12 рол.Χ 6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40680Тоалетна хартия MAXI 8ца -по 80 гр. триплащова SUPER/АRОМАТ/ бели цветя DEKOчисто тегло 72гр. - ТРИпластова - 155листа - перфорация през 10см. - дължина 15.5м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 8 рол. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40681Тоалетна хартия MAXI 12ца -по 80 гр. триплащова SUPER/АRОМАТ/ бели цветя DEKOчисто тегло 73гр. - ТРИпластова - 155листа - перфорация през 10см. - дължина 15.5м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 12 рол. Χ 6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40677Тоалетна хартия MAXI 12ца -по 100 гр. триплащова SUPER/АRОМАТ/ розови цветя DEKOчисто тегло 92гр. - ТРИпластова - 200листа - перфорация през 10см. - дължина 20м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 12 рол. Χ 6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41311Тоалетна хартия MAXI 8ца -по 130 гр. триплащова SUPER/АRОМАТ/чисто тегло 122гр. - ТРИпластова - 265листа - перфорация през 10см. - дължина 26.5м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 8 рол. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41312Тоалетна хартия MAXI 10ца -по 130 гр. триплащова SUPER/АRОМАТ/чисто тегло 122гр. - ТРИпластова - 265листа - перфорация през 10см. - дължина 26.5м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 10 рол. Χ 7много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40695Тоалетна хартия MAXI 8ца -по 150 гр. триплащова SUPER/АRОМАТ/чисто тегло 142гр. - ТРИпластова - 310листа - перфорация през 10см. - дължина 31м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 8 рол. Χ 6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41319Тоалетна хартия професионална 750 гр А - за диспенсерчисто тегло 755гр. - ДВУпластова - 813листа - перфорация през 20см. - дължина 163м. - височина 13.3см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750gr X 6 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41323Тоалетна хартия "MAXI Α" 600 гр.чисто тегло 605гр. - ДВУпластова - 647листа - перфорация през 20см. - дължина 129м. - височина 13.3Х20см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 600gr X 6 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40919Тоалетна хартия "MAXI JUMBO" 500 гр Ачисто тегло 500гр. - ДВУпластова - 736листа - дължина 147м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 500gr X 12 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41324Тоалетна хартия "satin" 450 гр Ачисто тегло 450гр. - ДВУпластова - 660листа - дължина 132м. - височина 9.8см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 450gr X 12 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40615Кухненска двупластова хартия "SATIN"- бяла /по 48 листа - 22.4 см/ -по 84 гр. БЯЛАчисто тегло 81,4гр. - ДВУпластова - 48листа - перфорация през 20см. - дължина 9,6м. - височина 22.3см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 12много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40619Кухненска двупластова хартия "MAXI class-microcells" /по 55 листа - 24,5см/ -по 105 гр.чисто тегло 102.4гр. - ДВУпластова - 55листа - перфорация през 20см. - дължина 11м. - височина 24.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 12много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41318Кухненска двупластова ПРОФЕСИОНАЛНА хартия "MAXI " 2рула по 350 гр.чисто тегло 327,7гр. - ДВУпластова - 152листа - перфорация през 20см. - дължина 30,4м. - височина 24.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40901Кухненска двупластова хартия "MAXI"- 550 гр. бяла ГЛАДКА - по 550 гр. чисто тегло 528,2гр. - ДВУпластова - 245листа - перфорация през 20см. - дължина 49м. - височина 24.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41346Кухненска двупластова хартия "MAXI class-microcells" - по 300 гр.чисто тегло 300гр. - ДВУпластова -181листа - перфорация през 20см. - дължина36,2м. - височина 20,6см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 1рол. Χ 12много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41347Кухненска трипластова хартия "MAXI" бяла 600 грчисто тегло 600гр. - ТРИпластова -247листа - перфорация през 20см. - дължина49,4м. - височина 22,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 600грХ6Дмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41313Кухненска двупластова хартия "MAXI" бяла 700 грчисто тегло 700гр. - ДВУпластова -247листа - перфорация през 20см. - дължина49,4м. - височина 22,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 700грХ6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41316Кухненска 700 гр. двупластова хартия ВЕЛУРчисто тегло 700гр. - ДВУпластова -247листа - перфорация през 20см. - дължина49,4м. - височина 22,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 700грХ6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41313Кухненска 700 гр. двупластова хартия чисто тегло 700гр. - ДВУпластова -341листа - перфорация през 20см. - дължина68,2м. - височина 22,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 700грХ6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41325Кухненска 785 гр. двупластова хартия САТИН чисто тегло 785гр. - ДВУпластова -384листа - перфорация през 20см. - дължина76,8м. - височина 22,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 785грХ6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40905Кухненска двупластова хартия "MAXI-economy" бяла 800 гр. - за диспенсерчисто тегло 800гр. - ДВУпластова -394листа - перфорация през 20см. - дължина78,4м. - височина 20,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 800гр. X 6 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40903Кухненска двупластова хартия "MAXI" бяла 1 кл. чисто тегло 1000гр. - ДВУпластова -494листа - перфорация през 20см. - дължина98,8м. - височина 22,2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 1kg X 6 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41326Кухненска двупластова хартия "MAXI-economy" бяла 1 кл. - за диспенсер100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 1kg X 6 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40620Кухненска трипластова хартия "MAXI microcells" /по 48 листа - 24,4 см- по 102 гр.чисто тегло 102гр. - ТРИпластова -48листа - перфорация през 20см. - дължина9,6м. - височина 24.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 12много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40616Кухненска трипластова хартия "MAXI microcells" /по 54 листа - 24,5 см- по 127 гр.чисто тегло 127р. - ТРИпластова -54листа - перфорация през 20см. - дължина10,8,6м. - височина 24.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рол. Χ 12много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40665Кухненска трипластова хартия "MAXI microcells" /по 75 листа - 24,5 см- - по 195 гр.чисто тегло 195гр. - ТРИпластова -75листа - перфорация през 20см. - дължина15м. - височина 24.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 3рол. Χ 6много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40924хартиена кърпа зик-зак бял /А/ 4000 бр. 32гр.чисто тегло 32гр. - ЕДНОпластова -200листа - размери 24,5Х21м. - опаковка 200 х 20. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 200 бр. X 20 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41321хартиена кърпа зик-зак бял /А/ 4000 бр ekonomi HOBO 26гр.чисто тегло 26гр. - ЕДНОпластова -200листа - размери 24,5Х21м. - опаковка 200 х 20. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 200 бр. X 20 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41349хартиена кърпа зик-зак бял /А/ 4000 бр ekonomi HOBO 21гр.чисто тегло 21гр. - ЕДНОпластова -200листа - размери 24,5Х21м. - опаковка 200 х 20. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 200 бр. X 20 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41327хартиена кърпа SPIRAL за професионалисти роло по 450ΓΡ Бял Ачисто тегло 451гр. - ДВУпластова -231листа - перфорация през 20см. - дължина46,2м. - височина 22.5см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 450гр.Х12бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40921хартиена кърпа SPIRAL за професионалисти роло по 500ΓΡ Бял А100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 500gr X 12 бр.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40935хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ за професионалисти роло по 2 кг гладка Ачисто тегло 1999гр. - ДВУпластова -908листа - перфорация през 20см. - дължина181,6м. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рола X 2 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40935хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ за професионалисти роло по 2 кг гофре Ачисто тегло 1999гр. - ДВУпластова -908листа - перфорация през 20см. - дължина181,6м. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рола X 2 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41351хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ за професионалисти роло по 2 кг гофре Ачисто тегло 1999гр. - ДВУпластова -908листа - перфорация през 20см. - дължина181,6м. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 3 рола X 2 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40928хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ за професионалисти роло по 3 кг гофрирана Ачисто тегло 3000гр. - ДВУпластова -1378листа - перфорация през 20см. - дължина1275,6м. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рола X 3 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40928хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ за професионалисти роло по 3 кг гладка Ачисто тегло 3000гр. - ДВУпластова -1378листа - перфорация през 20см. - дължина1275,6м. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рола X 3 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41328хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ MAXI за професионалисти роло по 4,5 кг гофрирана Ачисто тегло 4499гр. - ДВУпластова -2082листа - дължина416,4cм. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рола X 4,5 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40931хартиена кърпа ΒΟΒΙΝΑ за професионалисти роло по 5 кг гладка Ачисто тегло 5000гр. - ДВУпластова -2315листа - дължина463м. - височина 24.2см. 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 2 рола X 5 к.много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40631Салфетки "SATIN" 50 бр бели 28X30EДНОпластова - 50бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - БЕЛИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 50 бр. Χ 32много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40629Салфетки "SATIN" 50 бр КАРИРАНИ синьо 28X30EДНОпластова - 50бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - КАРИРАНИ синьо100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 50 бр. Χ 32много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40630Салфетки "SATIN" 50 бр КАРИРАНИ червено 28X30EДНОпластова - 50бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - КАРИРАНИ червено 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 50 бр. Χ 32много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40625Салфетки "MAXI class" 70 бр бели / нежни и меки / 70 гр. - 28Χ30 - 100 ГР.EДНОпластова - 70бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - БЕЛИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 70 бр. Χ 32много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40698Салфетки "ВЕЛОУР" 70 бр бели / нежни и меки / 70 гр. - 28Χ30 - 100 ГР.EДНОпластова - 70бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - БЕЛИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 70 бр. Χ 32много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40626Салфетки "MAXI class" 70 бр. цветни / нежни и меки / 100 гр. Розови - 28Χ30 - 100 ГР.EДНОпластова - 70бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - РОЗОВИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 70 бр. Χ 40много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40628Салфетки "MAXI class" 70 бр. цветни / нежни и меки / 100 гр. Жълти - 28Χ30 - 100 ГР.EДНОпластова - 70бр. - размер 28Х30см. - 32опаковки на стек. - ЖЪЛТИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 70 бр. Χ 40много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41307Салфетки "MAXI class" 200 бр бели / нежни и меки / - 28Χ30 - 285 ГР.EДНОпластова - 200бр. - размер 28Х30см. - 14опаковки на стек. - БЕЛИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 200 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40906Салфетки "MAXI " 400 бр. Плътна (28Χ30cm) - 570ГР.EДНОпластова - 400бр. - размер 28Х30см. - 14опаковки на стек. - БЕЛИ - Плътни100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 400 бр. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40908Салфетки "MAXI " 400 бр. мека маслини (28Χ30cm) - 570 ГР.EДНОпластова - 400бр. - размер 28Х30см. - 14опаковки на стек. - БЕЛИ - меки - печат маслини100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 400 бр. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40699Салфетки "MAXI " 400 бр. мека грозде (28Χ30cm) - 570 ГРEДНОпластова - 400бр. - размер 28Х30см. - 14опаковки на стек. - БЕЛИ - меки - печат грозде 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 400 бр. Χ 8много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40675Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 бели. Еднопластова - 157 ГРEДНОпластова - 80бр. - размер 33Х33см. -28 опаковки на стек. - БЕЛИ - меки100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 28много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40641Салфетки "MAXI "200 бр. 33X33 бели. ЕднопластоваEДНОпластова - 200бр. - размер 33Х33см. -12 опаковки на стек. - БЕЛИ - меки100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 200ΤΕΜ Χ 12много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40654Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 карирани Еднопластова - 157 ГРEДНОпластова - 80бр. - размер 33Х33см. -28 опаковки на стек. - БЕЛИ - меки - печат КАРИРАНИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 28много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40679Салфетки "MAXI " 80 бр.ЦВЕТЕ Еднопластова 33X33 - 157 ГРEДНОпластова - 80бр. - размер 33Х33см. -28 опаковки на стек. - БЕЛИ - меки - печат ЦВЕТЕ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 28много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40668Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 бели. 2пластоваДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. - БЕЛИ - меки - ЛУКСОЗНИ - 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40669Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 цветни2пластова ЧЕРВЕНИДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. - ЧЕРВЕНИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40672Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 цветни2пластова СИНИДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. -СИНИ- меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40670Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 цветни2пластова ЖЪЛТИДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. -ЖЪЛТИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40684Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 цветни2пластова ОРАНЖЕВДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. - ОРАНЖЕВИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40673Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 цветни2пластова ЗЕЛЕНИДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. - ЗЕЛЕНИ меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41340Салфетки "MAXI " 80 бр. 33X33 цветни2пластова ЧЕРНИДВУпластова - 80бр. - размер 33Х33см. - 14опаковки на стек. - ЧЕРНИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40671Салфетки "MAXI " 80 бр. 38X38 бели.ДВУпластова - 80бр. - размер 38Х38см. - 14опаковки на стек. - БЕЛИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40674Салфетки "MAXI " 80 бр. 38X38 ЧЕРВЕНИ ДВУпластова - 80бр. - размер 38Х38см. - 14опаковки на стек. - ЧЕРВЕНИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40682Салфетки "MAXI " 80 бр. 38X38 ЖЪЛТИДВУпластова - 80бр. - размер 38Х38см. - 14опаковки на стек. - ЖЪЛТИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41352Салфетки "MAXI " 80 бр. 38X38 ЧЕРНИ ДВУпластова - 80бр. - размер 38Х38см. - 14опаковки на стек. - ЧЕРНИ - меки - ЛУКСОЗНИ- 295 ГР100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 80 бр. Χ 14много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40917Салфетки "SATIN " 500 бр. Плътни 23Х24см. -470гр.ЕДНОпластова - 500бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. - БЕЛИ- ПЛЪТНИ -470гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 500 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41302Салфетки "SATIN " 500 бр. Меки 23Х24см.ЕДНОпластова - 500бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. - БЕЛИ- меки 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 500 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40912Салфетки "MAXI " 750 бр. Плътна 23X24 -720гр.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. - БЕЛИ- . Плътна -720гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40913Салфетки "MAXI " 750 бр. Мека бяла.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. - БЕЛИ- меки -703гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40914Салфетки "MAXI " 750 бр. Мека цвeтна. РОЗОВАЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. - розови - меки -720гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40915Салфетки "MAXI " 750 бр.Плътна (23Χ30cm)ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х30см. - 5опаковки на стек. - БЕЛИ- . Плътна -930гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40997Салфетки "MAXI " 500 бр. (23Χ24cm) БЕЛИ - ЛУКСОЗНИДВУпластова - 500бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. БЕЛИ - ЛУКСОЗНИ -704гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 500 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41353Салфетки "MAXI " 750 бр.(23Χ24cm) БЕЛИ - ЛУКСОЗНИЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. БЕЛИ - ЛУКСОЗНИ100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40994Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) жълти / луксозни.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. жълти / луксозни. -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40993Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) зелена / луксозни.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. зелена / луксозни -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40991Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) оранжева / луксозни.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. оранжева / луксозни. -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40995Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) сини / луксозни.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. сини / луксозни -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40992Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) червени / луксозни.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. червени / луксозни. -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40916Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) черни / луксозни.ЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. черни / луксозни. -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40916Салфетки "MAXI " 750 бр. Цветни (23Χ24cm) СИВИ луксозни.еЕДНОпластова - 750бр. - размер 23Х24см. - 5опаковки на стек. СИВИ луксозни. -850гр.100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 750 бр. Χ 5много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40961Салфетки 33х33см. - 1000бр. Луксозни двупластови правоъгълно сгънати 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 1000много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40962Салфетки 38х38см. - 1000бр. Луксозни двупластови правоъгълно сгънати 100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. 1000много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40946хартиена покривка MAXI / море/ 100х100 = 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI / море/ 100х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40947хартиена покривка MAXI /цветя/ 100х100 = 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI I /цветя/ 00х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40945хартиена покривка MAXI /бял / 100х100 = 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /бял / 100х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41320хартиена покривка MAXI /грозде / 100х100 = 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /грозде / 100х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41355хартиена покривка MAXI /маслини / 100х100 = 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /маслини / 100х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40977хартиена покривка MAXI /ЛОГО/ 100х100 = 200 брминимум заявка 35каш. - плащасе еднократно клишето (цена в зависимост от размера)100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40939хартиена покривка MAXI /бял 130х100 = 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /бял / 130х100 = 150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40941хартиена покривка MAXI цветя / 130х100 = 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI / море/ 130х100 = 150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40940хартиена покривка MAXI / море/ 130х100 = 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI I /цветя/ 130х100 = 150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41339хартиена покривка MAXI /грозде/ 130х100 = 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /грозде / 130х100 = 150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41354хартиена покривка MAXI /маслини/ 130х100 = 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /маслини / 130х100 = 150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40976хартиена покривка MAXI /ЛОГО./ 130х100 = 150 брминимум заявка 35каш. - плащасе еднократно клишето (цена в зависимост от размера)100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41343хартиена покривка MAXI / кафяв-елеганс/ 96х100 см. 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /безов / 100х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41345хартиена покривка MAXI / кафяв-маслини/ 96х100 см. 200 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /безов - маслини / 100х100 = 200 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. кашонмного голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41342хартиена покривка MAXI / кафяв-елеганс/ 100х130 см. 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /безов / 100х130 =150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41344хартиена покривка MAXI / кафяв-маслини/ 100х130 см. 150 брЕДНОпластова с пластмасово покритие MAXI /безов - маслини / 100х130 = 150 бр100% целулоза, без чужди примеси, максимална попивателна способност. много голяма попъвателна способност голяма икономия, ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40951медицински хартиен чаршав РОЛКА 50 м. х 60cm50 Μ. Χ 6СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40952медицински хартиен чаршав с плстмасово покритие РОЛКА 50 м. х 60cm50 Μ. Χ 6СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40656Носни трипластови кърпи "MAXI class" 80 бр.80 бр. Χ 20СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40655Носни трипластови кърпи "MAXI class" 150 бр.150 бр.Χ 16СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40407Носни трипластови кърпи "MAXI class" 10 бр.тегло 29гр/бр. - ТРИпластова -10 листа размер на лист 20,7Х20,5см - опаковка 10Х10Х2410X10X24СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40206Мокри кърпички "MAXI care" НОВО 70 бр.72pcs X 14СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40949козметична памучна кърпа 2листова / 50 бр.Χ 12СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40950козметична памучна кърпа / 5к.кашонСПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40207Клечки за уши "MAXI cotton" 100 бр.100 бр. X 24 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40208Клечки за уши "MAXI cotton" 200 бр.200 бр. X 24 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40514Белина ULTRA ΜΑΧΙ 750 мл. /жълта/много силен препарат, за професионални нужди. 750 ml X 18 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40514Белина ULTRA ΜΑΧΙ 750 мл. /зелена/много силен препарат, за професионални нужди. 750 ml X 18 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40512Белина обикновена ΜΑΧΙ 2 Л.много силен препарат, за професионални нужди. 2 lt X 6 бр. много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40513Белина ароматизирана ΜΑΧΙ 2 Л.много силен препарат, за професионални нужди. 2 lt X 6 бр. много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40808Белина обикновена ΜΑΧΙ 4 Л.много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40809Белина ароматизирана ΜΑΧΙ 4 Л.много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40819Белина обикновена професионална ΜΑΧΙ 13 Л.много силен препарат, за професионални нужди. 1 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40836Белина ароматизирана професионална ΜΑΧΙ 13 Л.много силен препарат, за професионални нужди. 1 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40518Препарат за разяждане на мазнини "MAXI" 500 мл.много силен препарат, за професионални нужди. 500m X 15 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40517Препарат за разяждане на котлен камък "MAXI" 500 мл.много силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 15 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40505Препарат за миене на съдове концентриран "MAXI" 500 мл. /лимон/много силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 15 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40542Препарат за миене на съдове концентриран "MAXI" 500 мл. /оцет/Пмного силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 16 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40504Препарат за миене на съдове концентриран "MAXI" 800 мл. /лимон/много силен препарат, за професионални нужди. 80Οml X 16 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40515Препарат за стъкла "MAXI force" 500 мл. -пулвилизатор /с амоняк/много силен препарат, за професионални нужди. 500 ml X 15 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40516Препарат за стъкла "MAXI force" 500 мл. - пълнител - /с амоняк/много силен препарат, за професионални нужди. 500 ml X 15 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40522Течен концентриран сапун с пулвилизатор "MAXI " 500 мл. Розамного силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 20 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40523Течен концентриран сапун - пълнител - "MAXI tamara" 500 мл. Роза много силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 20 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40522Течен концентриран сапун с пулвилизатор "MAXI " 500 мл. кокосмного силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 20 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40523Течен концентриран сапун - пълнител - "MAXI tamara" 500 мл. кокосмного силен препарат, за професионални нужди. 500ml X 20 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40537Универсален препарат за чистене "MAXI multi" 1.5 л. ЧЕРЕШАмного силен препарат, за професионални нужди. 1.5 lt X 10 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40536Универсален препарат за чистене "MAXI multi" 1.5 л. МАСАЛИЯмного силен препарат, за професионални нужди. 1.5 lt X 10 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40538Универсален препарат за чистене "MAXI multi" 1.5 л. ЛАВАНДУЛАмного силен препарат, за професионални нужди. 1.5 lt X 10 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40534Ароматизатор за туалетната 3 бр. Течен 55 мл.много силен препарат, за професионални нужди. 3 бр. X 18бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40822Препарат за разяждане на мазнини "MAXI" 4 л. много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40816Препарат за разяждане на котлен камък "MAXI" 4 л. много силен препарат, за професионални нужди. 4ΛΤ Χ 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40839Препарат за разяждане на котлен камък "MAXI" 13 л. много силен препарат, за професионални нужди. 1 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40801Препарат за миене на съдове концентриран "MAXI " 4 л. /лимон/ много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40812Препарат за миене на съдове концентриран "MAXI" 13 л. много силен препарат, за професионални нужди. 1 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40810Препарат за стъкла "MAXI force" 4 л. /с амоняк/ много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40811Течен концентриран сапун "MAXI tamara" 4л. Кокос много силен препарат, за професионални нужди. 4lit X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40829Универсален професионален препарат за чистене "MAXI череша 13 л. много силен препарат, за професионални нужди. 1 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40827Универсален препарат за чистене "MAXI multi" (3 в1) 4 л. ЧЕРЕША много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр. много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40826Универсален препарат за чистене "MAXI multi" (3 в1) 4 л. МАСАЛИЯ много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр. много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40828Универсален препарат за чистене "MAXI multi" (3 в1) 4 л. ЛАВАНДУЛА много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр. много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40509Омекотител за дрехи "MAXI soft" 1850 мл. СИН много силен препарат, за професионални нужди. 1850ml X 6 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40510Омекотител за дрехи "MAXI soft" 1850 мл. РОЗА много силен препарат, за професионални нужди. 1850ml X 6 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40540Омекотител за дрехи "MAXI soft" 1850 мл. ЛАВАНДУЛА много силен препарат, за професионални нужди. 1850ml X 6 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40507прах за пране "ΜΑΧΙ BEST" 4.05кл. /за перална/ ECOPACK много силен препарат, за професионални нужди. 4.05ΚΛ Χ 5 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40831Омекотител за дрехи "MAXI soft" 4л. Лавандула много силен препарат, за професионални нужди. ОПАКОВКАмного силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40825Омекотител за дрехи "MAXI soft" 4л. розов много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40806Омекотител за дрехи "MAXI soft" 4л. Син много силен препарат, за професионални нужди. 4 lt X 4 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40823прах за пране "ΜΑΧΙ BEST" 20кл. /за перална/ много силен препарат, за професионални нужди. 1 бр.много силен пепарат, за професионални нужди. ползване на малко количество. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41106поставка за хартиени кърпи (ITALIAN)1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41103поставка за хартия BOBINA - ЗА ПОДА 1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41103поставка за хартиени кърпи /за стена / (ITALIAN)1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41104поставка за хартиени кърпи зик-зак (ITALIAN) 1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41101поставка за тоалетна хартия (ITALIAN) 1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41102поставка за течен сапун 1Л. (ITALIAN)1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41114луксозна поставка за хартиени кърпи спирал БЯЛ-ЧЕРЕН-КАФЯВ1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41113луксозна поставка за за течен сапун БЯЛ-ЧЕРЕН-КАФЯВ1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41115луксозна поставказа хартиени кърпи зик-зак БЯЛ-ЧЕРЕН-КАФЯВ1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41116луксозна поставка за тоалетна ьартия БЯЛ-ЧЕРЕН-КАФЯВ1 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40708пергаментова хартия МАХI 38cm X 8mt Пергаментова хартия на руло 38 см. 8 м. 8mt x 25 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41003алуминиево фолио 30м.1000гр.алуминиево фолио 30м.1000гр. 1000γρ Χ 16 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40709алуминиево фолио 20м. Х 24смалуминиево фолио 20м. Х 24см 20 mt X 24 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41026алуминиево фолио 45см. 1000огралуминиево фолио 45см. 1000огр 1000γρ Χ 16 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40710прозрачно фолио 30м.х29,2см прозрачно фолио 30м.х29,2см 30 ΜΤ Χ 25 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41004прозрачно фолио 200м.х29,2см прозрачно фолио 30м.х29,2см 200 ΜΤ Χ 20 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41005прозрачно фолио 200м.х29,2см (6бр)прозрачно фолио 200м.х29,2см (6бр) 200 ΜΤ Χ 6 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41024прозрачно фолио 200м.х43см (6бр)прозрачно фолио 200м.х43см (6бр) 200 ΜΤ Χ 6 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40755ръкавици размери : малък, среден, голям 100бр.100бр Х 10 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40747двустрана гъба МРАМОР за баня 15,5x9,5x5cmкашон = 24бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40725едноцветна гъба за баня мека жълт цвят 15,5x9,5x5cm кашон = 24бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40757торбички за боклук с връзка 10 бр. - 52х75см 10 бр Х 50 СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40711кърпа за под - /ленти/ оранжева №301 кашон = 24 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40713кърпа за под - /ленти/ жълта №361 кашон = 24 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40756многофункционална кърпа за под - /ленти/ жълта №362 кашон = 20 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41025домакинска кърпа на руло 14 м 14ΜΤ Χ 12 рол. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41009кърпа за под - професионална / връзки / No 306 - КОМПЛЕКТ кашон = 10 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40732Метална дръжка за кърпа за под кашон = 25 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40715никел дръжка за кърпа за под No 426 кашон = 25 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41010FIBRA кърпа професионална зелена Νο 311 кашон = 3 бр.х48 бр. СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40744 гъба за съдове професионална за кухнятя Νο 342 кашон = 24 бр СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
41014гъба за съдове професионална средна Νο 341кашон = 30 бр.х4 бр.СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40727ПЛИКОВЕ ЗА ХРАНА ЗА ХЛАДИЛНИК №1 - 50 бркашон = 50бр.Х50СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40735ПЛИКОВЕ ЗА ХРАНА ЗА ХЛАДИЛНИК №2 - 50 бркашон = 50бр.Х50СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА
40729ПЛИКОВЕ ЗА ХРАНА ЗА ХЛАДИЛНИК №3 - 50 бркашон = 50бр.Х50СПЕСИФИКАЦИЯ
ХАРАКТЕРНА РЕЦЕПТА