Основани върху признати френски, немски, английски, италиански и други речници, консултации със доставчиците на АЛМА ЛИБРЕ както и техническия и търговския състав на „Атинския и Солунския гастрономичен център“, след пет години разработване на материали, през 2013г., започваме да зареждаме :
„РЕЧНИК по СЛАДКАРСТВО, ХЛЕБАРСТВО и КУЛИНАРСТВО на АЛМА ЛИБРЕ“
В този речник по азбучен ред подреждаме анализ-обяснение на сладкарски, хлебарски и кулинарни термини с цел правилното и професионалното им използване във всекидневната ни работа. Зад точното използване на термини се крие съдържанието на всяка технология и тайните на всеки продукт. Често във всекидневната практика, използваме термини субективно, така както ние ги разбираме или както сме чули от някъде или както сме прочели в съмнителни източници. С този речник АЛМА ЛИБРЕ точно и конкретно открива какво би трябвало да се крие като знания и практика при използване на всеки термин.

Натиснете върху термина който ви интересува от долния списък.

За повече информация или за липсващи термини :
„АЛМА ЛИБРЕ КОСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР“
тел. 0878690025, 0878984887, 0878515026
almalibre@mail.bg, simeonova@alma-libre.com, vladimirov@alma-libre.com, rangelov@alma-libre.com

i1 i1 i1 i1 i1

Copyright © 2009 Almalibre